Úvod

VTR neboli vědeckotechnická revoluce je procesem v němž se odehrávají kvalitativní změny struktury vyrýboních sil, techniky, technologií především v prvná polovině 20. století. Jedná se o rozvoj automatizace, kybernetiky a jiných vědních oborů. Díky tomu se mění struktura vzdělání a kvalifikací.

Technika měla na plno literárních autorů velký vliv při jejich tvorbě, z čehož v podstatě vzniklo scifi.

 

Kategorie:
  • Předválečná scifi
  • Poválečná scifi
  • Česká vědeckofantastická literatura
  • Literatura faktu